Wytańczyć marzeniaWytańczyć marzenia” – projekt oparty na programie wychowania przez taniec towarzyski. Jest oparty na opracowanym przez Pierr’a Dulain programie, który okazał się wielkim sukcesem wychowawczym i jest powszechnie wdrażany w USA.

Na podstawie pierwszego wdrożenia programu Pierr’a Dulain nakręcono film „Wytańczyć marzenia” z Antonio Banderas w roli głównej.

Taniec towarzyski

Wytańczyć marzenia

Wytańczyć marzenia

Misją programu jest przekazywanie uczniom fundamentalnych życiowych kwestii poprzez: uczenie wzajemnego szacunku, budowanie umiejętności społecznych i współpracy, wzmacnianie pewności siebie i poczucia własnej wartości, promowanie różnorodności.” A. Wróblewska

Uczniowie ciągle poszukują nowych form aktywności ruchowej, nowych form umożliwiających rozładowanie napięcia psychicznego, nowych form spędzania wolnego czasu i samorealizacji. Młodzież chce się uczyć zasad dobrego zachowania i współżycia społecznego.

Dotychczas stosowane metody wychowawcze nie do końca odpowiadają potrzebom i oczekiwaniom uczniów. Brakuje takich form oddziaływania, które uczą zasad zachowania i szacunku dla siebie wzajemnie, uczą koncentracji, spostrzegawczości, wyrabiają pamięć ruchową, szybkość reakcji, koordynację wzrokowo-ruchową. Uczniowie nie są uczeni wewnętrznej dyscypliny i współdziałania w grupie, nie nabywają świadomości własnego ciała i świadomości przestrzeni, nie nabywają umiejętności dzielenia się przestrzenią z innymi ludźmi. Nie wyrabia się w nich orientacji ruchowej i przeżywania empatii. Nie umieją uzewnętrzniać swoich uczuć i emocji, pozbywać się lęków, nawiązywania kontaktów i poznawania swojej wartości, jako ludzie.

Brak znajomości tańca towarzyskiego skutkuje brakiem obycia towarzyskiego. Brak zaś obycia towarzyskiego powoduje, brak umiejętności, proszenia do tańca, dziękowania za taniec, wspólnego „spaceru w rytm muzyki” … . To natomiast przekłada się na brak szacunku dla drugiego człowieka, wulgaryzmy, rozwój nagannych zachowań … .

Chłopcy i dziewczęta nie są uczeni wzajemnego szacunku, pewności siebie. Nie znają swojej wartości, nie stają się lepszymi ludźmi, lepszymi uczniami, lepszymi córkami i synami, lepszymi sąsiadami. Taki stan rzeczy wymusza konieczność zastosowania nowych i sprawdzonych metod wychowawczych, które będą odpowiadały potrzebom uczniów i przyczynią się do zmiany istniejącej rzeczywistości. Nauka tańców towarzyskich wymusza w sposób ukryty realizację postawionych celów i przyczynia się do zmiany istniejących postaw.