Wolontariat

Stowarzyszenie „Bonum facere” prowadzi swoją działalność w oparciu o wolontariuszy, zainteresowanych czynieniem dobra.

Aktualnie ze stowarzyszeniem współpracuje na stałe 12 wolontariuszy. Docelowo w roku szkolnym 2014/2015 pragniemy poszerzyć grono wolontariuszy do, co najmniej 40 osób.

Dla wolontariuszy przygotowujemy począwszy od września „akademię perswazji” której zadaniem jest nauczenie wolontariuszy, współpracujących ze stowarzyszeniem, skutecznych metod wywierania wpływu i motywacji.

Zadaniem szkolenia jest przygotowanie wolontariuszy do pracy w swoich rodzimych środowiskach z rodzinami dysfunkcyjnymi oraz młodzieżą zagrożoną przedwczesnym wypadnięciem z systemu szkolnego oraz demoralizacją.