Warsztaty dla młodzieży

Rozpoczynamy rekrutację do projektu „Żyję zgodnie z naturą w moim mieście”

W dniach 15-17 grudnia br. odbędą się pierwsze z cyklu warsztatów przygotowujących młodzież do debaty na temat przyszłej polityki ekologicznej
z władzami miasta i regionu.

Jeżeli:

 • interesujesz się ekologią i nie jest Ci obojętny los naszej planety
 • chciałbyś mieć na co dzień kontakt z przyrodą
 • masz pomysł, co ulepszyć w swojej najbliższej okolicy, ale nie wiesz,
  w jaki sposób przekonać do tego władze
 • nie ukończyłeś jeszcze 30 roku życia

zapisz się już dziś!

 

PROGRAM WARSZTATÓW:

Dzień I:

wprowadzenie do tematyki projektu, komunikacja, budowanie zespołu

 • określenie celu warsztatów
 • integracja uczestników
 • uwarunkowania skutecznej komunikacji
 • konstruktywna dyskusja
 • budowanie motywacji
 • spotkania z ekspertami w zakresie ochrony środowiska

Dzień II:

autoprezentacja i wystąpienia publiczne

 • skuteczna argumentacja
 • asertywność wypowiedzi
 • sposoby radzenia sobie ze stresem i redukcji tremy
 • techniki radzenia sobie z oporem rozmówców
 • perswazja i wywieranie wpływu
 • analiza własnych mocnych stron i obszarów do doskonalenia

Dzień III:

wpływ na decyzje władz lokalnych i regionalnych

 • metody partycypacji społecznej
 • konsultacje społeczne
 • spotkanie z przedstawicielami Młodzieżowej Rady Miasta
 • symulacja sondażu deliberacyjnego
 • miejskie pszczelarstwo – wady i zalety umieszczania pasiek w centrum miasta

Do pobrania:

Program warsztatów

Formularz zgłoszeniowy

Wypełnione formularze należy przesłać na adres: stowarzyszenie@bonus-facere.pl do dnia 8 grudnia br.

O zakwalifikowaniu do projektu decyduje kolejność zgłoszeń.