Taniec to życieW dniu 28.11.2014 roku odbyła się uroczysta gala otwarcia projektu Wytańczyć marzenia. Było to możliwe jedynie dzięki współpracy Stowarzyszenia „Bonum facere” zarówno z władzami Miasta Torunia i województwa Kujawsko-Pomorskiego , a w szczególności Panem Prezydentem Michałem Zaleskim oraz Panem Marszałkiem Piotrem Całbeckim, jak i prywatnym biznesem, a w szczególności firmą  i way oraz Zespołowi Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Toruniu.

Otwarcia projektu „Wytańczyć marzenia – Taniec to życie” dokonała Pani Iwona Pavlowić, która podniosła rangę i znaczenie projektu oraz celów jakie przed nim postawiono do rangi wydarzenia.

otwarcie

W realizacji projektu bierze udział bardzo wiele ludzi dobrej woli, którzy przyczyniają się do jego realizacji. Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim, którzy dotychczas przyczyniali się do jego rozpoczęcia oraz dalej ciężko pracują nad jego powodzeniem.

zaspolWsparcie władz Miasta Torunia oraz prywatnego biznesu umożliwiło sprawną realizację projektu na obecnym etapie i jesteśmy przekonani, że w przyszłości będziemy jeszcze lepiej współpracować w taki sposób, aby wszyscy zawsze wygrywali.

W tym projekcie wygrywają wszyscy: miasto, województwo, prywatni sponsorzy i uczniowie.

Szczególne podziękowanie składamy:

Panu Mariuszowi Jamińskiemu

Pani Joannie Masłowskiej

Pani Hannie Kapelińskiej

Pani Katarzynie Grzęskiej

Panu Piotrowi Mikulskiemu

Pani Anecie Zalewskiej

Panu Ryszardowi Mackiewiczowi

Oraz wszystkim osobom, które przyczyniły się do realizacji tego projektu.