Pszczoła uczy ekologii

Projekt „Pszczoła uczy ekologii” zrealizowano przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

W pierwotnej wersji projektu ule z pszczołami miały zostać ustawione w różnych punktach miasta Torunia, jednak z uwagi na unormowania prawne zawarte w „Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Toruń” było to niemożliwe.

Dzięki wsparciu władz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Rada Miasta Torunia dokonała zmiany przedmiotowego regulaminu uchwałą Miasta Torunia z dnia 21.07.2016 roku nr 372/16.

Tym samym już w przyszłym roku ule z pszczołami będą mogły być ustawiane na terenie miasta, co przyczyni się do popularyzacji zarówno pszczelarstwa, jak też poprawy różnorodności ekologicznej miasta, a także ochrony pszczoły miodnej przed wyginięciem.

Realizacja projektu „Pszczoła uczy ekologii” doprowadziła do wzrostu świadomości ekologicznej i znaczenia pszczoły miodnej dla ekosystemu miasta i jego mieszkańców. Związany z tym sukces był możliwy jedynie dzięki zaangażowaniu bezpośredniemu Władz WFOSiGW w Toruniu.

W ramach umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu nr DT16018/OP-rg zakupiono 20 rodzin pszczelich oraz 20 uli i ich wyposażenie.

Działania Stowarzyszenia w roku 2016 skoncentrowały się na rozwoju rodzin pszczelich, nabywaniu wiedzy i umiejętności oraz praktycznej opiece nad pszczołami.

Przewożąc pszczoły na spotykaliśmy się z okolicznymi rolnikami, rozmawialiśmy o znaczeniu pszczół dla upraw polowych, a także o zagrożeniach czyhających na pszczoły.

W kontaktach z rolnikami podnosiliśmy znaczenie pszczół dla upraw. Rolnicy byli bardzo zainteresowani wpływem pszczół na wielkość upraw, zwłaszcza, gdy dowiadywali się, że uprawy zapylane przez pszczoły dają wzrost plonów od 10 do nawet 40 procent  (gryka).

Prowadząc pasiekę nawiązaliśmy kontakt z Nadleśnictwem w Toruniu i Leśnictwem w Strzyżawie. Leśnictwo wykazało bardzo duże zainteresowanie ustawianiem rodzin pszczelich w lasach, a także na budynku nadleśnictwa w Toruniu. Tym samym zyskaliśmy następnych sojuszników w propagowaniu ochrony pszczoły miodnej w rejonie.

W czasie stacjonowania pasieki w Kaszczorku, odwiedzały ją dzieci oraz liczni mieszkańcy udający się na spacery, nad Wisłę. Praktycznie podczas wszystkich czynności pasiecznych towarzyszyły nam widzowie, którzy z zainteresowaniem obserwowali nasze działania, a następnie zadawali bardzo dużo pytań związanych zarówno z pszczołami, opieką nad nimi, zagrożeniami, jakie mogą powodować, a także związane z pożytkami pszczelimi.

Przyczyniło się to do wzrostu świadomości znaczenia pszczoły miodnej dla środowiska naturalnego, oraz wiedzy, że nie każdy owad, to pszczołą, nawet, jeśli bzyczy.

Plany na przyszłość

W roku 2017 zamierzamy powiększyć pasiekę do 100 rodzin pszczelich, z których część będzie ustawiona w Toruniu, a pozostała część w lasach oraz na terenach upraw rolnych. Przyczyni się to do popularyzacji pszczelarstwa, ochrony pszczoły miodnej, a także umożliwi samofinansowanie się pasieki i jej dalszy rozwój.

Tagi: