Prezentacja sponsora projektu iwayPodczas uroczystej gali otwarcia projektu zaprezentowano sponsora projektu firmę iway. W imieniu firmy iway wystąpił jej przedstawiciel Pan Piotr Mikulski, który poprowadził prezentację firmy, opowiadając o produktach Apple.iway-3

Pani Iwona Pavlowic poprosiła przedstawiciela sponsora, Pana Piotra Mikulskiego o zaprezentowanie oferty iway.

iway-2

Pan Piotr Mikulski, przedstawiciel firmy iway, w bardzo atrakcyjny sposób przedstawił ofertę Apple, opowiedział o różnicach pomiędzy produktami Apple i innych producentów, a także o zastosowaniach tychże produktów. Swoim wystąpieniem zainspirował wiele osób do zainteresowania się produktami Apple.