Patronat MarszałkaMiło nam poinformować, że projekt „Wytańczyć marzenia” znalazł uznanie w oczach Pana Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, który objął nad nim Honorowy patronat.

patronat-marszalek-1W prowadzonych przez Marszałka Piotra Całbeckiego działaniach na rzecz regionalnego samorządu ważne miejsce zajmują też projekty mające na celu rozwój społeczeństwa obywatelskiego, uruchamiające aktywność obywatelską i potencjał lokalnych środowisk. W działaniach tych samorząd województwa współpracuje i korzysta z doświadczeń licznych, działających na terenie województwa organizacji należących do trzeciego sektora. Wśród inicjatyw, które zostały zrealizowane w trakcie trwania kadencji Marszałka Piotra Całbeckiego należy wymienić chociażby powołanie jako jednej z pierwszych w kraju – Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Rada realizuje zadania ustawowe w ścisłej współpracy z Sejmikiem Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskieg.” Więcej …