Stowarzyszenie "Bonum facere" Taniec to życie,Wytańczyć marzenia Partner projektu – Taneczny Klub Sportowy Dance&Dance

Partner projektu – Taneczny Klub Sportowy Dance&DanceRealizacja projektu „Wytańczyć marzenia” jest możliwa jedynie dzięki współpracy z Tanecznym Klubem Sportowym Dance&Dance z Torunia.

Państwo Katarzyna i Łukasz Grzęscy należą do elity nie tylko toruńskiego, ale i polskiego tańca towarzyskiego. Jedynie oni są w stanie ‚”zaszczepić” w młodym pokoleniu umiłowanie tańca towarzyskiego oraz to wszystko, co z tańcem towarzyskim jest związane. Są doskonałymi tancerzami oraz instruktorami tańca towarzyskiego. Dzięki współpracy z nimi młodzież uczestnicząca w projekcie „Wytańczyć marzenia” ma możliwość zetknięcia się z prawdziwymi mistrzami tańca towarzyskiego i czerpać z ich wiedzy oraz umiejętności.

dance-dance

Osobiste zaangażowanie Państwa Grzęskich w realizację projekt „Wytańczyć marzenia – Taniec to życie” przyczyniło się do sukcesu projektu.  Dziękujemy.