NatureCity

Miło nam zakomunikować, iż projekt „Żyję zgodnie z naturą w moim mieście”, przygotowany przez nas we współpracy z młodymi ludźmi, którym na sercu leży stan środowiska naturalnego, został zakwalifikowany do dofinansowania w ramach Akcji 3 Wsparcie reform strategicznych – rozwój polityki młodzieżowej”.

Dzięki realizacji projektu toruńska młodzież uzyska możliwość zainicjowania publicznej debaty oraz przedstawienia własnej wizji rozwiązań systemowych w zakresie polityki ekologicznej miasta i regionu.

W ramach działań projektowych planujemy zorganizowanie:

  • cyklu warsztatów z zakresu autoprezentacji, wystąpień publicznych, skutecznego wyrażania woli politycznej, negocjacji oraz technik wywierania wpływu na władze lokalne i regionalne,
  • debat z decydentami – przedstawicielami władz Miasta Torunia, Województwa Kujawsko – Pomorskiego, radnych oraz instytucji kształtujących politykę ochrony środowiska (w tym przede wszystkim Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej),
  • konferencji podsumowującej wyniki projektu, połączonej z wręczeniem decydentom wypracowanych przez młodzież rekomendacji.

W projekcie uczestniczyć może młodzież w wieku 13-30 lat. Szczegóły dotyczące terminów poszczególnych wydarzeń oraz zasad rekrutacji pojawią się na naszej stronie internetowej już wkrótce.