Inicjuj z FIO

Stowarzyszenie złożyło wnioski aplikacyjne na przyznanie grantów z projektu „Inicjuj z FIO„. Złożono wniosek w sprawie doposażenia stowarzyszenia.

Stowarzyszenie „Bonus facere” otrzymało dofinansowanie na doposażenie w sprzęt biurowy. Projekt stowarzyszenia „Dobre rzeczy” uzyskał maksymalną ilość punktów: 50/50

Informacja o wynikach konkursu „Inicjuj z FIO”

logo tlok150dpiFIO_MPiPS_logo1TRGP logo

Z uzyskanego dofinansowania stowarzyszenie nabyło:

Zakupiony sprzęt będzie wykorzystywany dla potrzeb stowarzyszenia oraz wolontariuszy współpracujących ze stowarzyszeniem.

Pierwszy „chrzest bojowy”, zarówno komputera, jak i drukarki zostanie przeprowadzony w projekcie „Wytańczyć marzenia„. Na potrzeby tego projektu zostaną opracowane na zakupionym komputerze materiały, zarówno związane z organizacją projektu, jak i ulotki informacyjne. Będziemy drukować 500 kolorowych ulotek dla uczniów i ich rodziców.

Projektor zostanie wykorzystany w trakcie trwania przedsięwzięcia „Wytańczyć marzenia„.

Jednym słowem dzięki konkursowi „Inicjuj z FIO” możemy skutecznie realizować inne projekty. Mamy doskonały sprzęt, który będzie służył stowarzyszeniu przez lata.

Dziękujemy